VA7 x 1,5, symbol 2, 11 och 12, symboler 4, 4 och 4 mm högt